Privacybeleid – Cenza

Laatst bijgewerkt: 07 februari 2021

Dit Privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacy rechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om onze Diensten te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacy beleid.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacy beleid:

Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Cenza, Voorstraat 19, 3441 CC, Woerden.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens van Uw browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Dienst te faciliteren, om de Dienst namens het Bedrijf aan te bieden, om diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.

Sociale Media Diensten van derden verwijst naar elke website of elk sociaal netwerkwebsite via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.

Website verwijst naar Cenza, toegankelijk via https://www.cenza-mode.nl/cenza-mode.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de dienst, zoals van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode, huisnummer, woonplaats
 • Gebruiksgegevens
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer U de Dienst gebruikt

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang verkrijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Diensten te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om Onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen het volgende omvatten:

 • Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van onze Diensten mogelijk niet gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, leest U “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen, of verwijderen van lokaal gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem en server integriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Session cookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn Cookies?.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Session cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze Cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige van haar functies te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U van deze diensten te voorzien.

Cookies Beleid/Bericht Aanvaarding Cookies

Type: Permanente Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteit Cookies

Type: Permanente Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U iedere keer dat U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacy beleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te monitoren.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U heeft gekocht of van elk ander contract met Ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoon, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons te beheren en uit te voeren.

Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Gegevens die door Ons over onze Diensten gebruikers worden bewaard tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.
 • Met andere gebruikers: als U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimtes met andere gebruikers interacteert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar naar buiten worden verspreid. Als U interactie heeft met andere gebruikers of zich registreert via een Sociale Mediadienst van een derde partij, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van de derde partij Uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van Uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.
 • Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden alleen openbaar maken met Uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaring van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy beleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

De Onderneming zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en onderhouden op – computers die zich bevinden buiten Uw provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van Uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacy beleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy beleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke Transacties

Als de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacy beleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke voorschriften

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij erachter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen Wij de toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere Websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacy beleid van elke site die U bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Wij kunnen ons Privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacy beleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacy beleid bij te werken.

U wordt geadviseerd dit Privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacy beleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: verkoop@cenza-mode.nl
Per telefoonnummer: +31 (0)348 407 316